รถตู้พยาบาลและรถฉุกเฉิน
 
 
มูลนิธิพุทธธรรม 31 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
รถกู้ชีพเจ้าแม่ทับทิมยะลา มูลนิธิแม่กอเหนี่ยว ยะลา กรมการบินพลเรือน
บริษัท ซุปเปอร์ริช
(กู้ภัยแม่กอเหนี่ยว ยะลา)
มูลนิธิพุธรรม พังไล้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย 2 คัน
มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
มูลนิธิประชาร่วมใจ เทศบาลตำบลเนินพระ มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์
โรงพยาบาลหนองคาย มูลนิธิใต้เต็กเซี่ยงตึ้ง หน่วยกู้ชีพ "ร่วมกตัญญู"
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รถบรรทุกศพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 3 คัน
รถพยาบาลเพื่อสาธารณ
ประโยชน์ อบต.กลาย
รถพยาบาลเทศบาลตองโขบ มูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง สว่างเมตตาธรรมสถาน
รถพยาบาลโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค
เทศบาลนครอ้อมน้ิอย รถพยาบาลโรงพยาบาล
แมคคอร์มิค
 
   
 
 
                 
 
437/27 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.02-558-0000
แฟกส์ 02-558-8000
 
  อุปกรณ์กู้ภัย
  อุปกรณ์กู้ภัย
  อุปกรณ์ผจญเพลิง
  อุปกรณ์ที่สูง
  อุปกรณ์ทางน้ำ
  สัญญาณไฟฉุกเฉิน
  ไฟฉายกู้ภัย
   
  ผลิตภัณท์บริการ
  ออกแบบและ
ตกแต่งรถพยาบาล
  ติดต้ังสัญญาณไฟ
ฉุกเฉินและเสียงไซเรน
  สถาบันฝึกอบรม การกู้ชีพ
   
   
  รูปรถพยาบาล
  รูปรถฉุกเฉิน
  รูปรถกู้ภัย
  รูปรถจักรยานยนต์นําขบวน
  รูปรถยนต์นำขบวน
  รูปรถอาสาสมัครกู้ชีพ
   
   
 
  Promedic Emer gency Support 2012-2013 All sRights Reserved.