ฝึกอบรมช่วยขีวิตและกู้ภัย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 30 เมษายน 2556
 
         
         
 
 
     
 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 สถาบันฝึกอบรมการช่วยชีวิตและความปลอดภัย แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยทีมงานโปรเมดิกส์และทีมหน่วยกู้ชีพมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้รับเชิญจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกให้เป็นผู้จัดการเรียน
การสอน ในวิชาการจัดการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัตเหตุ และ Immobilization แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2 จำนวน 150 คน ในครั้งนี้ทีมผู้สอนซึ่งควบคุมโดย พญ.วรณิสร์ อมรทรงชัย ได้แบ่งการสอนออกเป็นภาคทฤษฎีช่วงเช้าประกอบด้วยหัวข้อ การประเมินสถานการณ์ การประเมินผู้บาดเจ็บ การปฏิบัติงานกู้ชีพ ณ จุดเกิดเหตุ สอนโดย อาจารย์ ธรัช สุคนธรัตน์ และทีมงานร่วมกตัญญู

ช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติแบ่งเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม

การยกและเคลื่อนย้ายด้วยมือเปล่า เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บกระดูกคอและหลัง โดยใช้เปลตัก เฝือกลม เฝือกดามหลังชนิดสั้นสำเร็จรูป

การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บกระดูกคอและหลังโดยใช้แผ่นกระดานรองหลัง

โดยในภาคการสอนปฎิบัตินี้มีทีมหน่วยกู้ชีพมูลนิธิร่วมกตัญญูเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งการสอนในครั้งนี้เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ได้แสดงความคิดเห็น

เมื่อจบการเรียนผลการประเมินเกินกว่า 90% ของนักเรียนให้คะแนนการสอนในครั้งนี้ว่า ดีมาก

 
     
 
 
 
 
 
 
                 
 
437/27 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.02-558-0000
แฟกส์ 02-558-8000
 
  อุปกรณ์กู้ภัย
  อุปกรณ์กู้ภัย
  อุปกรณ์ผจญเพลิง
  อุปกรณ์ที่สูง
  อุปกรณ์ทางน้ำ
  สัญญาณไฟฉุกเฉิน
  ไฟฉายกู้ภัย
   
  ผลิตภัณท์บริการ
  ออกแบบและ
ตกแต่งรถพยาบาล
  ติดต้ังสัญญาณไฟ
ฉุกเฉินและเสียงไซเรน
  สถาบันฝึกอบรม การกู้ชีพ
   
   
  รูปรถพยาบาล
  รูปรถฉุกเฉิน
  รูปรถกู้ภัย
  รูปรถจักรยานยนต์นําขบวน
  รูปรถยนต์นำขบวน
  รูปรถอาสาสมัครกู้ชีพ
   
   
 
  Promedic Emer gency Support 2012-2013 All sRights Reserved.