ข่าวโปรเมดิกส์ / news


    พิธีมอบรถพยาบาล
 
  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 เวลาประมาณ 09.00 น. มูลนิธิประชาร่วมใจ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบรถพยาบาลเพื่อใช้ในกิจการสาธารณกุศล
   
   


    เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ
 
  โปรเมดิกส์ ให้การสบับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ ถังอ็อกซิเจน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากกรณีทานหน่อไม้กระป๋อง ...
   
   

    การสาธิตในรายการ วันวานยังหวานอยู่
 
  โปรเมดิกส์ ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญูนำอุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัยสาธิตในรายการ วันวานยังหวานอยู่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน ...
   
   


    อบรม"การกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์"
 
  การอบรมหลักสูตร "การกู้ภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์" บริษัท ทางยกระดับดอนเมืองโทลเวย์ จำกัด
   
   


    การสอบภาคปฎิบัติ กู้ภัยโทลเวย์
 
  ภาพการสอบปฏิบัติ หลังจากจบทฤษฏี
   
   


    Safety And Rescue on Baiyoke Tower II
 
  ภาพการทดสอบกู้ภัยในที่สูง ณ.ตึกใบหยกทาวเวอร์ 2
   
   


    ฝึกอบรมช่วยขีวิตและกู้ภัย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 
  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 สถาบันฝึกอบรมการช่วยชีวิตและความปลอดภัย แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยทีมงานโปรเมดิกส์และ...
   
   
 
   
 
 
 
 
                 
 
437/27 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.02-558-0000
แฟกส์ 02-558-8000
 
  อุปกรณ์กู้ภัย
  อุปกรณ์กู้ภัย
  อุปกรณ์ผจญเพลิง
  อุปกรณ์ที่สูง
  อุปกรณ์ทางน้ำ
  สัญญาณไฟฉุกเฉิน
  ไฟฉายกู้ภัย
   
  ผลิตภัณท์บริการ
  ออกแบบและ
ตกแต่งรถพยาบาล
  ติดต้ังสัญญาณไฟ
ฉุกเฉินและเสียงไซเรน
  สถาบันฝึกอบรม การกู้ชีพ
   
   
  รูปรถพยาบาล
  รูปรถฉุกเฉิน
  รูปรถกู้ภัย
  รูปรถจักรยานยนต์นําขบวน
  รูปรถยนต์นำขบวน
  รูปรถอาสาสมัครกู้ชีพ
   
   
 
  Promedic Emer gency Support 2012-2013 All sRights Reserved.