ข่าวโปรเมดิกส์ / news
 


    ออกบูธ ณ.อุบลราชธานี
 
  แสดงสินค้าที่ โรงแรมสุนีย์แกรนด ณ.อุบลราชธานี แต่วันที่ 7-8-9 เดือน มีนาคม 2555
   
   


    พิธีส่งมอบรถจักรยานยนต์นำขวน - สายตรวจ
 
  พิธีส่งมอบรถจักรยานยนต์นำขวน - สายตรวจ YAMAHA FZ-1 Fazer
   
   


    พิธีส่งมอบรถจักรยานยนต์นำขวน - สายตรวจ
 
  พิธีส่งมอบรถจักรยานยนต์นำขวน - สายตรวจ YAMAHA FZ-1 Fazer
   
   


    งานประชุมใหญ่ หน่วยกู้ภัยในเครือสว่าง
 
  ณ มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน อ.สามร้องยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
   
   


    จัดแสดงสินค้า การประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2556
 
  การประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 7) "ภาคีการแพทย์ฉุกเฉินไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน" 6-7-8 มีนาคม 2556
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
   
   


    แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556
 
  งานประชุมวิชาการ
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556
11-13 ธันวาคม 2556 โรงแรม เดอะชายน์ พัทยา
   
   
 
   
 
 
 
 
                 
 
437/27 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.02-558-0000
แฟกส์ 02-558-8000
 
  อุปกรณ์กู้ภัย
  อุปกรณ์กู้ภัย
  อุปกรณ์ผจญเพลิง
  อุปกรณ์ที่สูง
  อุปกรณ์ทางน้ำ
  สัญญาณไฟฉุกเฉิน
  ไฟฉายกู้ภัย
   
  ผลิตภัณท์บริการ
  ออกแบบและ
ตกแต่งรถพยาบาล
  ติดต้ังสัญญาณไฟ
ฉุกเฉินและเสียงไซเรน
  สถาบันฝึกอบรม การกู้ชีพ
   
   
  รูปรถพยาบาล
  รูปรถฉุกเฉิน
  รูปรถกู้ภัย
  รูปรถจักรยานยนต์นําขบวน
  รูปรถยนต์นำขบวน
  รูปรถอาสาสมัครกู้ชีพ
   
   
 
  Promedic Emer gency Support 2012-2013 All sRights Reserved.