ระบบเชือกกู้ภัยที่สูง อุปกรณ์คุณภาพ : USA

เข็มขัดรัดตัว / Rescue Harness อุปกรณ์ผ่อนเชือก / Decenders คาราไบเนอร์ / Carabiners
อุปกรณ์ไต่ขึ้น / Ascenders รอกกู้ภัย / Pulleys แผ่นกระจายน้ำหนัก / Anchor Plates
อุปกรณ์ยกและนำส่ง อุปกรณ์ป้องกันการตก /
Belay Devices
อุปกรณ์ป้องกันเชือก / Rope Protection
อุปกรณ์ป้องกันเชือก / Rope Protection อุปกรณ์ป้องกันเชือก / Rope Protection

อุปกรณ์ป้องกันเชือก / Rope Protection

อุปกรณ์ปกป้องนักกู้ภัย / Personal Protection

ถุงใส่เชือก / Rope Bags

อุปกรณ์เสริมนักกู้ภัย / Accessory Tools

เปลกู้ภัย / Rescue Stretcher

อุปกรณ์ยึดตรึงผู้บาดเจ็บ / Immobilization

สามขาและรอกกู้ภัย / Tripod & Winches

ถุงมือ / Rescue Gloves

หมวกกันกระแทก / Rescue Helmets

กล่องเก็บอุปกรณ์ / Protective Case

 
 
 
 
 
                 
 
437/27 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.02-558-0000
แฟกส์ 02-558-8000
 
  อุปกรณ์กู้ภัย
  อุปกรณ์กู้ภัย
  อุปกรณ์ผจญเพลิง
  อุปกรณ์ที่สูง
  อุปกรณ์ทางน้ำ
  สัญญาณไฟฉุกเฉิน
  ไฟฉายกู้ภัย
   
  ผลิตภัณท์บริการ
  ออกแบบและ
ตกแต่งรถพยาบาล
  ติดต้ังสัญญาณไฟ
ฉุกเฉินและเสียงไซเรน
  สถาบันฝึกอบรม การกู้ชีพ
   
   
  รูปรถพยาบาล
  รูปรถฉุกเฉิน
  รูปรถกู้ภัย
  รูปรถจักรยานยนต์นําขบวน
  รูปรถยนต์นำขบวน
  รูปรถอาสาสมัครกู้ชีพ
   
   
 
  Promedic Emer gency Support 2012-2013 All sRights Reserved.