ไฟฉายกู้ภัย PELICAN : มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก
PERSONAL LIGHTS
Mitylite 1900
 xxxx บาท
Tracker 2140
xxxx บาท
Versa Brite 2250
xxxx บาท
Versa Brite 2270
xxxx บาท
Mitylite 2300
xxxx บาท
MityLite 2340
xxxx บาท
MEDIUM LIGHTS
PeliLite 1800
 xxxx บาท
Pocket Sabre 1820
xxxx บาท
SabreLite 2000
xxxx บาท
SabreLite 2000 PL
xxxx บาท
StealthLite 2400
xxxx บาท
Mitylite 2420
xxxx บาท
Mitylite 2430
xxxx บาท
Stealthlite Rechargeable 2450
xxxx บาท
HeadsUp Lite 2600
xxxx บาท
TACTICAL LIGHTS
M1 2310 LED
xxxx บาท
M6 2320
xxxx บาท
M6 2330 LED
xxxx บาท
M3 2370 LED
xxxx บาท
M3 3W 2390 LED
xxxx บาท
M1 3310
xxxx บาท
PM6 3320
xxxx บาท
PM6 3330 LED
xxxx บาท
M3 3370
xxxx บาท
M9 Rechargeable 7050
xxxx บาท
M8 8020 Recoil LED
xxxx บาท
M8 8030
xxxx บาท
   
M10 8040
xxxx บาท
M11 Rechargeable 8050
xxxx บาท
   
LED SERIES LIGHT
L4 1830 LED
xxxx บาท
L1 1930 LED
xxxx บาท
MityLite 1990 LED
xxxx บาท
Mini Flasher 2130 LED
xxxx บาท
VB3 2220 LED
xxxx บาท
HeadsUp Lite 2610 LED
xxxx บาท
HeadsUp Lite 2620
xxxx บาท
HeadsUp Lite 2630 LED
xxxx บาท
HeadsUp Lite 2640
xxxx บาท
   
HeadsUp Lite 2660
xxxx บาท
   
RECOIL LED SERIES LIGHT
SabreLite 2010 Recoil LED
xxxx บาท
SabreLite 2010PLRecoil LED
xxxx บาท
SabreLite 2020 Recoil LED
xxxx บาท
StealthLite 2410 Recoil LED
xxxx บาท
StealthLite Rechargeable 2460 Recoil LED
xxxx บาท
HeadsUp Lite 2660
xxxx บาท
Little Ed 3610 Recoil LED
xxxx บาท
Little Ed 3610 Recoil LED
Photoluminescent

xxxx บาท
   
Little Ed Rechargeable
3660 Recoil LED

xxxx บาท
M8 8020 Recoil LED
xxxx บาท
   
LIGHT KITS
L1 LED 1940 Knife/
Lite Combo

xxxx บาท
MityLite 1950
Mini System

xxxx บาท
MityLite 1980 Knife/
Lite Combo

xxxx บาท
2480 Emergency Lighting Station
xxxx บาท
SPECIALTY LIGHTS
Little Ed 3600
xxxx บาท
Little Ed 3600
Photoluminescent

xxxx บาท
Little Ed Rechargeable 3650
xxxx บาท
Big Ed 3700
xxxx บาท
 
Big Ed 3700 Photoluminescent
xxxx บาท
Big Ed Rechargeable 3750
xxxx บาท
Big Ed Rechargeable 3750 Photoluminescent
xxxx บาท
 
HEAVY DUTY LIGHTS
 
LaserPro 6000
xxxx บาท
M13 Rechargeable 6050
xxxx บาท
 
PRIMARY DIVE LIGHTS
Aqua KingLite 4100
xxxx บาท
Nemo 4200
xxxx บาท
Nemo 4300
xxxx บาท
 

LEDs have only been good for showing you what's wrong (like the okl light in that 85
ford), not where you're going. Until now.

Pelican's new line of professional LED flashlights are so bright you'd swear they were high performance incandescents. And with burn time up to 15 times longer than filament bulbs, it's good night to Edison's bright idea.

Combine that with Pelican's Lifetime Guarantee and you've got a hi-tech heirloom that'll light for generations. Oh, and don't forget to look for the red mark and the faceted body. It's your true indication of an instrument that out performs any LED flashlight on the market.
And it means it's a genuine Pelican.

The science of lighting just moved to warp speed. Welcome to the future.

L1 1930 LED
xxxx บาท
2480 Emergency Lighting Station
xxxx บาท
2640 HeadsUp Lite
xxxx บาท
Mini Flashe 2130 LED
xxxx บาท
 

THE SECOND WAVE OF PELICAN LED

Finally, an LED flashlight that's just as bright as a high performance incandescent, without the annoying dark spots and irregular beam pattern and susceptibility to breakage found in standard filament lamps. Brilliant power and faultless dependability . . . that's Recoil LED Technology.

Here's the secret: by pointing the LED backwards into the reflector, 100% of the light is captured and projected forward. The squared spot on the beam is your proof that all available light is being used and there's no peripheral projection. It's a true collimated beam that
reliably cuts through thick smoke, dust, and the darkest abyss.

Recoil LED Technology. Think of it as a lighthouse in the palm of your hand.

L1 1930 LED
xxxx บาท
2480 Emergency Lighting Station
xxxx บาท
2640 HeadsUp Lite
xxxx บาท
Mini Flashe 2130 LED
xxxx บาท
 

UNIVERSAL STAINLESS STEEL : HELMET LIGHT HOLDER KIT .

Helmet Lite Holder (Hard Hat) - 712
ใส่ได้พอดีกับรุ่น StealthLite 2400

xxxx บาท
Helmet Lite Holder (Fire Over/Under) - 721
ใส่ได้พอดีกับรุ่น MityLite 2340

xxxx บาท
Helmet Lite Holder (Stainless Steel) - 750
ใส่ได้พอดีกับรุ่น MityLite 2340,
StealthLite 2400

xxxx บาท
 
LEGENDARY PELECAN UNCONDITIONAL LIFETIME GUARANTEE OF EXCELLENCE
If for any reason yor are not satisfied with the quality or performance of any PELICAN product, we will gladly replace the product or refund your money (at your option) within 30 days of purchase through the original retailer/dealer. PELICAN PRODUCTS will continue to guarantee the product directly for a lifetime against breakage or defects in workmanship. Lifetime guarantee does not cover the lamp or batteries. The o-rings must be kept greased (and replaced if damaged) per product instructions. This guarantee is void only if the PELICAN product has been abused beyond normal and sensible wear and tear.
The above guarantee does not cover sharkbite,
bear attack or children under 5.
หมายเหตุ - ราคาสินค้าที่ลงโฆษณาทั้งหมดนี้ยังมิได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
               และชำระเงินด้วยเงินสดเท่านั้น
             - ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 100 บาท
             - "โปรเมดิกส์" ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้ง
               ให้ท่านทราบล่วงหน้า
             - สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-941-7164
 
 
 
                 
 
437/27 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.02-558-0000
แฟกส์ 02-558-8000
 
  อุปกรณ์กู้ภัย
  อุปกรณ์กู้ภัย
  อุปกรณ์ผจญเพลิง
  อุปกรณ์ที่สูง
  อุปกรณ์ทางน้ำ
  สัญญาณไฟฉุกเฉิน
  ไฟฉายกู้ภัย
   
  ผลิตภัณท์บริการ
  ออกแบบและ
ตกแต่งรถพยาบาล
  ติดต้ังสัญญาณไฟ
ฉุกเฉินและเสียงไซเรน
  สถาบันฝึกอบรม การกู้ชีพ
   
   
  รูปรถพยาบาล
  รูปรถฉุกเฉิน
  รูปรถกู้ภัย
  รูปรถจักรยานยนต์นําขบวน
  รูปรถยนต์นำขบวน
  รูปรถอาสาสมัครกู้ชีพ
   
   
 
  Promedic Emer gency Support 2012-2013 All sRights Reserved.