โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 
   
 
 
     
 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ได้ทำการส่งเครื่องตัดถ่างที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ และได้ร่วมเป็น
เจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนมูลนิธิ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญและสมทบทุนปรับปรุงห้องผ่าตัด
ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องพิเศษ ตึกผู้ป่วยในชาย โปรเมดิกส์และครอบครัว สุคนธรัตน์
ได้ร่วมสมทบทุนบริจาค จำนวนเงิน 100.000 บาท

 
     
 
 

 

   
 
 
 

 

 
 
                 
 
437/27 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.02-558-0000
แฟกส์ 02-558-8000
 
  อุปกรณ์กู้ภัย
  อุปกรณ์กู้ภัย
  อุปกรณ์ผจญเพลิง
  อุปกรณ์ที่สูง
  อุปกรณ์ทางน้ำ
  สัญญาณไฟฉุกเฉิน
  ไฟฉายกู้ภัย
   
  ผลิตภัณท์บริการ
  ออกแบบและ
ตกแต่งรถพยาบาล
  ติดต้ังสัญญาณไฟ
ฉุกเฉินและเสียงไซเรน
  สถาบันฝึกอบรม การกู้ชีพ
   
   
  รูปรถพยาบาล
  รูปรถฉุกเฉิน
  รูปรถกู้ภัย
  รูปรถจักรยานยนต์นําขบวน
  รูปรถยนต์นำขบวน
  รูปรถอาสาสมัครกู้ชีพ
   
   
 
  Promedic Emer gency Support 2012-2013 All sRights Reserved.