รถกระบะกู้ชีพ
 
 
รถตู้พยาบาลกู้ชีพ
 
   
รถจักรยานยนต์นําขบวน   รถยนต์นำขบวน   รถอุปกรณ์
 
 
 
 
   
 
 
 
  งานประชุมวิชาการ
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556
......อ่านต่อ >>

     
 
  ส่งเครื่องตัดถ่างที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
มื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ได้ทำการส่งเครื่องตัดถ่าง
ที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ และได้ร่วมเป็น
เจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี......อ่านต่อ >>
     
 
 

ฝึกอบรมช่วยขีวิตและกู้ภัย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 สถาบันฝึกอบรมการช่วยชีวิตและ
ความปลอดภัย แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยทีมงาน โปรเมดิกส์และ...
...อ่านต่อ >>

     
 
 

จัดแสดงสินค้า การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2556
การประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 7) "ภาคีการแพทย์ฉุกเฉินไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน" 6-7-8 มีนาคม 2556...อ่านต่อ >>

     
     
    อ่านข่าวทั้งหมด »
 
 
 
 
                 
 
437/27 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.02-558-0000
แฟกส์ 02-558-8000
 
  อุปกรณ์กู้ภัย
  อุปกรณ์กู้ภัย
  อุปกรณ์ผจญเพลิง
  อุปกรณ์ที่สูง
  อุปกรณ์ทางน้ำ
  สัญญาณไฟฉุกเฉิน
  ไฟฉายกู้ภัย
   
  ผลิตภัณท์บริการ
  ออกแบบและ
ตกแต่งรถพยาบาล
  ติดต้ังสัญญาณไฟ
ฉุกเฉินและเสียงไซเรน
  สถาบันฝึกอบรม การกู้ชีพ
   
   
  รูปรถพยาบาล
  รูปรถฉุกเฉิน
  รูปรถกู้ภัย
  รูปรถจักรยานยนต์นําขบวน
  รูปรถยนต์นำขบวน
  รูปรถอาสาสมัครกู้ชีพ
   
   
 
  Promedic Emer gency Support 2012-2013 All sRights Reserved.