4
56715

กระเป๋าพยาบาลผ้าใส่ Advance

ผลิตจากวัสดุเนื้อผ้าโพลีเยสเตอร์ คงทนและคงรูปทรงขณะไม่มีของอยู่ภายใน สามารถป้องกันน้ำหรือของเหลวซึมผ่านได้ สามารถใส่
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลได้หลายช่อง, สามารถดัดแปลงใส่ถังออกซิเจนขนาด 0.5Q ได้ 1 ถัง และยังเก็บ Ambu bag ได้อีกด้วย สีแดง