มูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง สว่างเมตตาธรรมสถาน จ.นครราชสีมา