รถเคลื่อนที่เร็วศูนย์กู้ชีพ ” นเรนทร” ราชวิถี

ติดตั้งสัญญาณไฟ Federal Signal รุ่น Streethawk ไฟ Strobe ท้าย Delta Desing เสียงไซเรน Federal Signal รุ่น PA-300   วิทยุสื่อสาร Icom – 2200H ย่าน VHF