งานประชุมใหญ่ หน่วยกู้ภัยในเครือสว่าง

งานประชุมใหญ่ หน่วยกู้ภัยในเครือสว่าง
ในเครือ สมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555
30 มิ.ย.-1 ก.ค.55 ครั้งที่ 26 ณ มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน อ.สามร้องยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์