จัดแสดงสินค้า การประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2556

จัดแสดงสินค้า
การประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 7) “ภาคีการแพทย์ฉุกเฉินไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” 6-7-8 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่