พิธีมอบรถพยาบาล

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 เวลาประมาณ 09.00 น. มูลนิธิประชาร่วมใจ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบรถพยาบาลเพื่อใช้ในกิจการสาธารณกุศล ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสนับสนุนโครงการโดย กองทุนเชาว์ – พูนสุข แสงอุไรพร, บริษัทเอช ไลฟ์ เเอสชัวรันส์จำกัด , มร.อลัน ตัน และผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจประกันชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก คุณ มนตรี แสงอุไรพร กรรมการผู้จัดการบริษัทฟินันซา ประกันภัยจำกัด เป็นตัวแทนมอบ รถพยาบาลให้แก่หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินมูลนิธิประชาร่วมใจ จัดขึ้น ณ สำนักงานชั่วคราว มูลนิธิประชาร่วมใจ วัดบูรณาราม ซึ่งได้รับเกียรติจากข้าราชการผู้ใหญ่และบุคคลสำคัญหลายท่าน ให้เกียรติเข้าร่วมรับมอบรถพยาบาลเพื่อสาธารณกุศล ดังนี้
1. นายไกรลาศ แก้วดี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2. พล.ต.ต.สุดใจ ญาณรัตน์ ผบ.ภจว.นศ.
3. น.พ.นพพร ชื่นกลิ่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. น.พ.ประวิง เอื้อทัช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช
5. ดร.กณพ เกตุชาติ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร นครศรีฯ

นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากบุคลากรของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทรนครศรีธรรมราช มาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

1. น.พ.จำเริญ วัฒนศรีสิน หัวหน้าศูนย์นเรนทรนครศรีธรรมราช
2. นางจุรีพร วรรธนเลปกร พยาบาลกู้ชีพ ศูนย์นเรนทรนครศรีธรรมราช
3. น.พ.ทรงศักดิ์ นาคสังข์ ทันตแพทย์ 8

ประจำสังนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งกรรมการ , ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และผู้มีเกียรติมากมายของจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมในพิธีมอบดังกล่าว ซึ่งในพิธีมอบรถพยาบาลเพื่อสาธารณกุศลครั้งนี้ ทางคุณมนตรี แสงอุไรพร ได้มอบเงินสนับสนุนวัดบูรณาราม , สถานสงเคราะห์บ้านเด็กศรีธรรมราชและสถานสงเคราะห์ผู้ไร้ที่พึ่ง อำเภอสิชลอีกด้วย เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ หลังเสร็จพิธี คุณมนตรี แสงอุไรพร ซึ่งเป็นตัวแทนในการมอบ ได้กล่าวว่า รถพยาบาลคันนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจประกันภัย และกองทุนเชาว์ – พูนสุข แสงอุไรพร ซึ่งเป็นบิดา และ มารดา ของคุณมนตรีเอง โดยท่านได้กล่าวอีกว่า รถพยาบาลคันนี้ ได้ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานของยุโรป อีกทั้งยังเป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้องของกระทรวงสาธาณสุขในระดับพื้นฐานที่สามารถออกให้บริการได้ ซึ่งการประกอบและออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด ดำเนินงานโดยร้านโปรมิดิกส์ ที่สำคัญ ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 15 กันยายน 2550 จะเป็นวันแรกของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 นครศรีธรรมราชเกมส์ ดังนั้น รถพยาบาลคันนี้ ก็จะได้เปิดตัวและออกให้บริการสำหรับงานระดับชาติเป็นครั้งแรก ซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดียิ่งในการประชาสัมพันธ์รถพยาบาลอีกทางหนึ่ง และตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า รถพยาบาลคันนี้ จะได้ออกช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านอุปกรณ์และบุคคลากร ซึ่งก่อนหน้านี้ ท่านก็ได้สนับสนุน ร่วมใจ 06 ซึ่งประจำอยู่ที่ อำเภอขนอมมาแล้ว 1 คัน และท่านได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานครั้งนี้
ส่วนพระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ ได้กล่าวขอบคุณ
คุณมนตร ี แสงอุไรพร แทนชาวนครศรีธรรมราช ที่ได้รับการสนับสนุนรถพยาบาลเพื่อใช้ในกิจการสาธารณกุศล เพิ่มขึ้นอีก 1 คันของจังหวัดนครศรีธรรมราช และนับว่า เป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณกุศลแห่งแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีรถยาบาล ออกให้บริการ โดยใช้นามเรียกขานของรถพยาบาลคันนี้ว่า รถพยาบาล 07