พิธีส่งมอบรถจักรยานยนต์นำขวน – สายตรวจ

ส่งรถมอเตอร์ไซด์นำขบวน บก.จร.10 คัน
โปรเมดิส์ ส่งรถมอเตอร์ไซด์นำขบวน บก.จร.10 คัน YAMAHA FZ1 POLICE VERTION