มูลนิธิร่วมกตัญญูรับมอบอุปกรณ์ประดาน้ำกู้ภัยจากโปนเมดิกส์

มูลนิธิร่วมกตัญญูรับมอบอุปกรณ์ประดาน้ำกู้ภัยจากโปรเมดิกส์

จากการที่ท่านประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู คุณ รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ได้เห็นความสำคัญของการกู้ภัยทางน้ำว่าเป็นหน่วยซึ่งมีความจำเป็น กับงานของมูลนิธิเป็นอย่างมาก จึงมีนโยบายที่จะจัดหาอุปกรณ์ประดาน้ำชุดใหม่มาทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพมีอายุกว่า10 ปี ในการนี้ท่านได้ไว้วางใจมอบหมายให้โปรเมดิกส์ เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ทั้งหมด ภายใต้ข้อกำหนดที่ว่าทุกอย่างต้องเป็นของดีที่สุดเพราะใต้น้ำไม่มีโอกาสผิดพลาด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำคัญทุกคนจะไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงกับชุดที่ไม่มีมาตรฐาน ชุดมือสองเด็ดขาด โดยการเลือกชุดในครั้งนี้เราได้เลือกใช้อุปกรณ์ทั้งหมดของ SCUBAPRO ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจัดอุปกรณ์ให้เหมาะกับงานค้นหาใต้น้ำ เช่นเสื้อ BCD เลือกรุ่นที่เรียบ กระเป๋าน้อย เมื่อนอนค้นหาใต้ผิวน้ำจะไม่เกี่ยวกับกิ่งไม้ต่างๆใต้น้ำ หรือเครื่องอัดอากาศเลือกรุ่นขนาดกลาง สามารถเคลื่อนย้ายได้ ใช้กระแสไฟฟ้า 220V. ซึ่งนี่เป็นหนึ่งข้อที่แตกต่างจากมูลนิธิอื่นซึ่งนิยมใช้เครื่องยนต์มากกว่า แต่ปัจจุบันทุกที่เกิดเหตุที่เราไปล้วนมีกระแสไฟฟ้าถึงหมดแล้ว และการอัดอากาศก็ไม่จำเป็นต้องทำที่หน้างานก็ได้ อาจไปขอกระแสไฟจากโรงพักท้องที่ ซึ่งเครื่องที่ใช้ไฟฟ้า 220 V. นี้เครื่องจะเงียบ บำรุงรักษาง่ายกว่า

นอกจากนี้โปรเมดิกส์ยังร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กู้ภัยบนผิวน้ำเช่น เรือยาง เรือเร็ว เชือกลอยน้ำ ชูชีพ ในกรณีเกิดน้ำท่วม น้ำหลาก สามารถช่วยผู้ประสบภัยที่ยังลอยคออยู่ได้ด้วย