รถยนต์กู้ภัย-ดับเพลิง ส่องสว่าง เคลื่อนที่เร็วและการฝึกอบรม

PROMEDIC ขอขอบคุณ มูลนิธิสว่างรัตนตรัยธรรมสถาน จ.สระบุรี ที่มอบความไว้วางใจให้เราได้จัดจำหน่าย
รถยนต์กู้ภัย-ดับเพลิง ส่องสว่าง เคลื่อนที่เร็ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
-ตู้เก็บอุปกรณ์กู้ภัย ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์ PROMEDIC
-เครื่องตัดถ่าง ชุดใหญ่ ผลิตภัณฑ์ TNT ประเทศสหรัฐอเมริกา
-เครื่องดับเพลิงแรงดันสูง ผลิตภัณฑ์ EJ METAL ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ไฟส่องสว่างแบบ LED ผลิตภัณฑ์ WHELEN ประเทศสหรัฐอเมริกา
-สัญญาณไฟฉุกเฉิน ผลิตภัณฑ์ AXIXTECH ,สัญญาณเสียงไซเรน ผลิตภัณฑ์ WHELEN ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว ออกแบบ ตกแต่ง นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย PROMEDIC ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
โดยเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศโดยตรง ท่านจึงมั่นใจในคุณภาพและประสบการณ์จากเราได้ 100%