เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ

โปรเมดิกส์ ให้การสบับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ ถังอ็อกซิเจน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากกรณี
ทานหน่อไม้กระป๋องแล้วเป็นพิษ ที่จ.น่านเพื่อมารักษาต่อที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้เครื่องบิน C-130 กองทัพอากาศโดยมีเวชศาสตร์
การบินกองทัพอากาศ เป็นหน่วยหลัก และมีทีมจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมสนธิกำลังกันมากมาย เพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจทางอากาศพร้อมกันถึง 16 คน โดยต้องประกอบเตียงในเครื่องบินซ้อนกันถึง 2 ชั้น และต้องมีการออกแบบการใช้ระบบอ็อกซิเจนสำรองจำนวนมาก.