โปรเมดิกส์ขอร่วมสมทบทุนสร้างพระตำหนักพระโพธิสัตว์

โปรเมดิกส์ ขอร่วมสมทบทุนก่อสร้างพระตำหนักพระโพธิสัตว์กวนอิม และ อาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยประชาร่วมใจนครศรีธรรมราช ด้วยมูลนิธิประชาร่วมใจนครศรีธรรมราช ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2525 เลขที่ 1804/2525 ได้ดำเนินงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่งเสริมทุนการศึกษา การศาสนา และ สาธารณประโยชน์อื่นตามวัตถุประสงค์มาโดยตลอด และเมื่อ พ.ศ.2532 ทางมูลนิธิฯ ได้ขยายงานด้านบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2532 เป็นต้นมา

ในการดำเนินการด้านบรรเทาสาธารณภัยของมูลนิธิฯ แม้จะมีผู้บริจาคเงินสนับสนุนตลอดมา แต่ก็ไม่เพียงพอเพราะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ประกอบกับมูลนิธิฯ ได้รับบริจาคเงินในการจัดซื้อที่ดิน เนื้อที่ 10 ไร่ 3 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 112436 เลขที่ดิน 881 หน้าสำรวจ 13237 ตั้งอยู่ริมถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช มูลนิธิฯ จึงมีโครงการก่อสร้างศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อที่จะใช้สถานที่แห่งนี้ โดยจัดกิจกรรมที่สามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชน และเยาวชนในหลายๆ ด้าน เช่น การสอนภาษา จีนกลาง ภาษาอังกฤษ ให้แก่เด็กเล็กและเยาวชน รวมถึงเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป

อีกทั้งจะเป็นที่ประดิษฐานพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม จำลองแบบและสร้างตามหลักพุทธพิธีแบบจีน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ซึ่งจะอัญเชิญมาประดิษฐาน ที่ตำหนักของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิประชาร่วมใจนครศรีธรรมราช

ประมาณการค่าก่อสร้างอาคารแรก 15 ล้านบาท และงบประมาณเบื้องต้นสำหรับการถมดินปรับพื้นที่คือ 3 ล้านบาท หรือ 190 บาทต่อตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดคือ 16,000 ตารางเมตร) จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา และ เน็ตกู้ชีพกู้ภัย ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบค่าถมดิน และ ค่าก่อสร้าง ได้ที่ สำนักงานมูลนิธิประชาร่วมใจนครศรีธรรมราช วัดบูรณาราม

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชื่อ “สร้างอาคารมูลนิธิประชาร่วมใจ” สาขาย่อยเพชรเกษม ซอย 18 บัญชีเลขที่ 070-2-04481-3
หรือ สาขานครศรีธรรมราช บัญชีเลขที่ 553-2-43215-5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0-7534-5599, 0-7552-9168 ตลอด 24 ชั่วโมง