กองบังคับการตำรวจทางหลวง

กองบังคับการตำรวจทางหลวงมั่นใจเลือกใช้สัญญาณไฟฉุกเฉิน Code3 รุ่น RX2700 พร้อมสัญญาณเสียงไซเรน รุ่น Microcom 2 และลำโพง C3100 Series เพื่อติดตั้งบนรถนำขบวนบุคคลสำคัญข้อดีของสัญญาณไฟรุ่นนี้คือใช้ไฟ LED รุ่นใหม่ล่าสุดใช้แท่งแก้วช่วย
กระจายแสงทำให้แสงสามารถส่องสว่างไปได้ทุกมุมมอง และยังสามารถเลือกเปิดไฟชุดหน้าเมื่อเป็นรถนำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนรถใน
ขบวน และหากเป็นรถปิดท้ายก็สามารถเลือกเปิดเฉพาะชุดไฟด้านหลังได้