Fire & Emergency Services Asia 2005

งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2548 ทางโปรเมดิกส์ได้เข้าชมงานและฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ภัยด้วย หลักสูตรที่ได้เข้าร่วมอบรมคือ การค้นหาและช่วยชีวิต ในเหตุการณ์ตึกถล่ม, การป้องกันและดับเพลิงอาคารสูง,
การรับมือการก่อการร้ายด้วยอาวุธเคมีชีวภาพ โดยเป็นการฝึกภาคปฏิบัติที่ Singapore Civil Defence Academy